قوانین و مقررات


۱- مسئولیت تمامی لینک های کوتاه شده بر عهده خود کاربران است و ما هیچ گونه مسئولیتی را در قبال هر نوع استفاده از لینک های کوتاه شده نمی پذیرد.
۲- این سایت یک سیستم کوتاه کننده لینک در واقع ارجاع دهنده میباشد و مسئولیتی در برابر محتوای لینک های کوتاه شده ندارد.
۴- در صورتی که در لینک های کوتاه شده از کلمات توهین آمیز ، مبتذل استفاده شده باشد و هر زمانی که مشاهده شوند و یا گزارش شوند آن لینک ها مسدود خواهند شد.
۶- در صورتی که کاربر از دامنه شخصی خود برای کوتاه کردن لینک استفاده کند ما هیچ مسئولیتی در قبال لینک ها و عملیاتی که انجام شده نخواهد داشت و تنها به عنوان سرویس دهنده عمل خواهد کرد.
 

We are social